Info vonalak:
+36 1 269 1291
Vízumközpont

Belarusz Vízum

2001 június 1. óta életbe lépett a vízumkötelezettség a Belarusz (Fehérorosz) állampolgárokkal szemben, így a magyar állampolgárok csak érvényes vízummal utazhatnak a Belarusz Köztársaságba.

Ez alól kivételt képeznek, azok a diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok, akik az érvényben lévő kétoldalú megállapodás alapján vízum nélkül utazhatnak a Belarusz Köztársaság területére.

Vízum Igénylésének Folyamata

 1. Minden esetben ki kell tölteni a vízumkérő lapot (oldalt a nyomtatványoknál letölthető)
 2. A kitöltött vízumkérő lapot hozza be Irodánkba a szükséges egyéb Dokumentumokkal együtt.
 3. A megbeszélt időpontra, amikorra a vízum elkészül, fáradjon be Irodánkba és vegye át a kész vízumát.

A vízum típusai és árai

Az ügyintézés normál eljárása 5 munkanap a sürgősségi belarusz vízum akár már 1 munkanap alatt is elkészül. (Maximum 48 óra alatt)

A VÍZUM TÍPUSA

BELÉPÉSEK SZÁMA

MAXIMÁLIS TARTÓZKODÁSI IDŐ

NORMÁL VÍZUMDÍJ

SÜRGŐS VÍZUMDÍJ

Tranzit

egyszeri

3 nap/célország vízuma alapján

20 Euro

45 Euro

kétszeri

3 nap/célország vízuma alapján

35 Euro

60 Euro

Többszöri

meghívó/célország vízuma alapján

75 Euro

100 Euro

 rövid időtartamú
(legfeljebb 90 napos)

egyszeri, kétszeri vagy többszöri

90 nap

60 Euro

85 Euro

hosszú időtartamú

többszöri

90 nap

150 Euro

175 Euro

csoportos

90 nap

10 Euro

35 Euro

A belarusz vízum egyszeri, kétszeri vagy többszöri beutazásra jogosít, melyet a rajta feltüntetett időpontig lehet felhasználni, de a legtöbb esetben a maximális kint tartózkodás az országba való belépés után 90 nap.

Irodánk ügyintézési díja:

 • Egyéni vízum esetében 5 000 Ft/fő +Áfa
 • csoportos vízum esetében 3 000 Ft/fő +Áfa

Amennyiben meghívólevélre is szükség van a belarusz vízumhoz, Irodánkban beszerezhető az külön díj ellenében. Keresse fel irodánkat a pontos díj letisztázásához ebben az esetben!

A vízumkérelemhez minden esetben szükséges:

 1. Érvényes útlevél. Az útlevélnek az országból való kilépéshez képest még több mint 90 napig érvényesnek kell lennie, és abban egymással szemben 2 üres oldal szükséges.
 2. Hiánytalanul kitöltött, és a kérelmező által saját kezű aláírással ellátott vízumkérőlap. Fontos, hogy a 2 oldalból álló vízumkérdőív kinyomtatása 1 lapra történjen (kétoldalas formában)!
 3. 1 db igazolványkép (3,5cm x 4,5 cm, színes, teljes szembe nézetű arckép, fehér hátterű,éles,a fej a fotó 70-80%-át tölti ki,6 hónapnál nem régebbi fénykép)
 4. Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás
 5. A kérelmező saját kezű aláírásával ellátott meghatalmazás (honlapukról letölthető)

Rövid idejű (maximum 30 napos) tartózkodásra jogosító vízum igénylése (magán,turista-és üzleti vízum)

Az EU tagállamok állampolgárai (tehát a magyar állampolgárok is) és sok más állam állampolgárai hagyományos útlevéllel 30 napos időtartamra meghívólevél nélkül igényelhetik a belarusz vízumot (kizárólag magán ill. üzleti utazás céljából). Az egyetlen követelmény ezzel kapcsolatosan, hogy a vízumkérő űrlapon fel kell tüntetni annak a személynek a nevét és pontos címét, akihez utazik (magán vízum esetében) illetve a fogadó cég nevét és pontos címét (üzleti vízum esetében). Üzleti vízum esetében fel kell tüntetni a szállást is.

Rövid idejű (maximum 30 napos) tartózkodásra jogosító turista vízum

 • 10 napot nem meghaladó látogatáshoz nem szükséges meghívólevél, hanem elegendő felmutatni a papírt a szállásfoglalásról.
 • 10 napot meghaladó látogatáshoz szükséges egy belarusz utazási iroda vagy szervezet eredeti kérelme vagy meghívólevele (bizonyos esetben a másolat is elegendő)

Amennyiben nem rendelkezik ilyen meghívólevéllel,abban az esetben beszerezheti azt Irodánkban is.

Szolgálati (üzleti) vízum

A szolgálati vízum 31-től 90 napos kint tartózkodásra jogosít, megszerzéséhez a külföldi állampolgárnak fel kell mutatnia egy meghívólevelet a Belarusz Köztársaság területén hivatalosan bejegyzett jogi személytől. A meghívólevél a meghívó fél fejléces papírján íródjon, és tartalmaznia kell a látogató nevét, személyes adatait, útlevelének adatait ill. a látogatás célját és időtartamát. A meghívólevelet a meghívó szervezet cégszerűen írja alá és lássa el pecséttel. A hatóságok a telefaxon érkezett meghívókat is elfogadják. Többszöri beutazásra szóló szolgálati (üzleti) vízum szerezhető be, az előírt Dokumentumok bemutatása mellett (kérelem, meghívólevél, útlevél másolata stb.).

Magáncélú vízum 30 napnál hosszabb tartózkodásra

Ennek a fajta vízumnak a beszerzéséhez a külföldi állampolgár fel kell mutasson egy meghívót, melyet a Belarusz Köztársaság egy lakosának kérésére egy helyi útlevél- és vízumhivatal állít ki. Ebben az esetben a meghívólevél eredetijét kell bevinni a nagykövetségre [konzulátusra]. Telefaxon küldött másolatokat nem fogadnak el. Többszöri beutazásra szóló magáncélú vízumot a többszöri beutazásra szóló meghívó eredetijének felmutatása mellett lehet beszerezni.

Tranzit vízum

A tranzit vízum kiadásának alapja lehet azon országba való beutazáshoz szükséges érvényes vízum, amelybe a kérelmező a Belarusz Köztársaság területén keresztül utazik.(a belarusz vízum a célország által kiadott vízum időtartalmához igazodik, amely nem lehet több 1 évnél)

Amennyiben a célországba való utazáshoz nem szükséges vízummal rendelkezni, úgy a tranzit vízum kiadásának más alapja is lehet, többek között már meglévő vonatjegy, repülőjegy, buszjegy bemutatása vagy azok foglalásáról szóló igazolás.

Csoportos vízum 5 fő felett

Csoportos vízum igénylése esetében egy valakit ki kell nevezni csoportvezetőnek. Ebben az esetben a vízumot nem ragasztják be az útlevélbe. Fontos, hogy a csoport minden tagjának együtt kell átlépnie a határt be-és kiutazáskor is! A vízumhoz szükséges beadni az útlevelet és a kitöltött vízumkérdőívet, a meghatalmazást és 1 db fényképet illetve bizonyos esetekben meghívólevelet.

Egyéb tudnivalók

A Külügyminisztérium és a Belarusz Konzulátus felhívja a Belaruszba utazó magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy kötelezően rendelkezniük kell mindenre kiterjedő érvényes baleset- és betegbiztosítással.

Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a Belarusz Köztársaságba érkező külföldi állampolgárok kötelesek regisztráltatni magukat a regisztrációs szerveknél (a Belarusz Köztársaság Külügyminisztériuma, a Belarusz Köztársaság Belügyminisztériuma alá tartozó szerv, szálloda) a beutazás szabályai és törvénye szerint.

A vízumkérő lapokat és meghatalmazásokat mindenkinek saját kézzel kell kitöltenie, aláírásoknak meg kell egyezniük.

Amennyiben Ön Minszkbe Moszkván keresztül repül, abban az esetben orosz tranzitvízum szükséges!

Kérdése van?

Érdeklődjön a 06 1 269 1291 telefonszámon!